Nadační fond | Kontakty

Kontakty

Festival spisovatelů Praha 

Pasáž Platýz | Národní 37/416, 110 00 Praha 1 
Tel.: +420 224 241 314
Email: pwf @ pwf.cz, info @ pwf.cz

  

Michael MarchMICHAEL MARCH  prezident

Básník a vůdčí osobnost Festivalu spisovatelů Praha, který v Praze v roce 1990 založil. Narodil se v New Yorku, ale od 70. let působí v Evropě. Vystudoval historii na Kolumbijské univerzitě. Je autorem  řady básnických sbírek a publikací.

  

Vlasta BrtníkováVLASTA BRTNÍKOVÁ MARCH  viceprezidentka

Disertační práci obhájila na téma Umělecké a literární kritiky. Ve Festivalu spisovatelů Praha působí od roku 1997. Je spoluzakladatelkou Nadačního fondu Festival spisovatelů Praha.

vlasta @ pwf.cz

 

Externí spolupracovníci

Džuljetta Ambarcumjan (Джульетта Амбарцумян) komunikace s médii

Je studentkou Mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. S Festivalem spisovatelů Praha spolupracuje od roku 2017. 

.

.

Eva Soukeníková produkce festivalu, redaktorka literární.cz

Bakalářský titul má z oboru francouzské filologie na FF UK, tamtéž momentálně studuje navazující magisterskou komparatistiku a zároveň mediální studia na FSV UK. S festivalem spolupracuje od roku 2017.

.

Natálie Bartlová redaktorka literární.cz
Je studentkou žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK. S festivalem spolupracuje od roku 2017.
CZ | EN