PWF 2018 | Akreditace

Vážení novináři, zde naleznete veškeré podmínky akreditace a formulář ke stažení, který je třeba vyplnit a odeslat na e-mailovou adresu: info@pwf.cz

.

Akreditace pro PWF 2018

 

Součástí akreditace je:

 

Volný vstup na program celého festivalu kromě akcí, které jsou určeny pouze pro účastníky ze zahraničí. 

 

Komu je akreditace určena:

 

Akreditace je určena pouze pro publikující novináře, fotografy, TV redaktory, TV štáby, rozhlasové redaktory, rozhlasové štáby, internetové redaktory, internetové štáby, korespondenty tiskových agentur.

.

Podmínky pro získání akreditace: novinář, Tv redaktor, rozhlasový redaktor, internetový redaktor

.

 · oficiální žádost zaslaná mailem s vyplněným formulářem a se stručnou charakteristikou zamýšlené práce na PWF 2018.

· pokud jste byl/a jako novinář/ka na festivalu akreditován/a loňský rok- kopie publikovaných článků o minulém ročníku PWF

 · pokud jste nebyl/a jako novinář/ka za dané médium loni na PWF akreditován/a kopie či odkazy článků či pořadů z poslední doby věnované kultuře.

 

Podmínky pro získání akreditace: korespondent nebo fotograf

.

 · oficiální žádost zaslaná mailem s vyplněným formulářem a se stručnou charakteristikou zamýšlené práce na PWF 2018.  

· pokud jste byl/a jako fotograf/ka na festivalu akreditován/a kopie Vašich publikovaných fotografií z minulého ročníku.

· podmínkou fotografické akreditace je souhlas s bezplatným užitím vaší fotky na stránkách pwf.cz a literarni.cz.

.

Žádosti o akreditaci budou přijímány od 1. září 2018 do 1. října 2018. Po tomto datu již není možné o akreditaci žádat. Informace o udělení akreditace vám budou zaslány mailem. Samotnou akreditaci si budete moci vyzvednout v průběhu září na adrese: Národní 37/416 Praha 110 00, anebo po předchozí domluvě přímo na místě.

.

Upozornění:

.

- nárok na akreditaci nevzniká automaticky tím, že daná osoba byla na festival akreditována v letech minulých

- za každé médium bude akceptován zpravidla jeden zástupce

- festival si vyhrazuje právo akreditaci neudělit, o případném neudělení budete včas informováni

- akreditace je nepřenosná

- při ztrátě akreditace nás neprodleně kontaktujte

.

Akreditační formulář si stáhněte zde. A poté jej zašlete na mailovou adresu info@pwf.cz. Adresa slouží pro komunikaci před festivalem. V době festivalu nás prosím kontaktujte na mobilní číslo.

.

Odpovědná osoba:

.

Vojtěch Landa

Mobil: +420 605 824 142

Telefon do kanceláře: +420 224 241 314

CZ | EN