Zpět na článek

Představujeme New York

09.06.2007

Roku 1913 uvedla newyorskou uměleckou scénu do varu výstava Armory Show. Man Ray o ní řekl: „Šest měsíců jsem nic nedělal. Tak dlouho mi trvalo, než jsem to, co jsem tam viděl, patřičně strávil.“ Jedním z nejkontroverznějších exponátů na Armory Show byl obraz Marcela Duchampa Akt sestupující ze schodů, ovšem na výstavě byl zastoupen i Francis Picabia.

Představujeme NY

Striktně řečeno, Armory Show dadaismu spíše předcházela, většina exponátů byla totiž kubistická. Její význam pro americkou kulturu je však nepopiratelný: povzbudila zájem mnoha významných sběratelů, ovlivnila spoustu umělců a uměleckou a intelektuální atmosféru tehdejšího New Yorku. Historie newyorského Dada je složitá a nejasná. Z mnoha důvodů, především geografických, a také kvůli staré touze Američanů nepojmenovávat věci evropskými termíny, nebylo totiž americké dadaistické hnutí...

 >

PROTO-DADA

New York Dada: PROTO-DADA

01.06.2007

Sotva kdo by chtěl zpochybňovat význam Alfreda Stieglitze jako propagátora moderního umění. A třebaže on sám se nikdy nestal jednoznačným zastáncem principů Dada, řada jeho statí publikovaných v nejrůznějších časopisech byla napsána s takovým zaujetím a přesvědčením o nutnosti vzepřít se tradičním...

 >

berlínské Dada

Berlínské Dada

26.05.2007

Narozdíl od švýcarského Curychu pocítila německá metropole první světovou válku naplno. Hubená léta, jež po ní následovala, dala vzniknout dadaistickému hnutí, jež bylo mnohem agresivnější a politicky motivovanější, než tomu bylo v Curychu a v Paříži.

 >

Theo Van Doesburg

Theo Van Doesburg: Dadaismus

14.05.2007

Dada se utváří. Dada se zrodilo z odporu ke všemu, co lidstvo po staletí pokládalo za důležité a pro život cenné. Hnutí, které se obešlo beze slov a bez jakéhokoli systematicky formulovaného přesvědčení, se nejraději projevovalo více či méně nesmyslnými akty, přičemž tato nesmyslnost byla...

 >

Arp, Tzara a Richter

Curych: Zrození Dada

13.05.2007

Za kolébku Dada je většinou považován Curych, ačkoli Marcel Duchamp jednou prohlásil, že “dada bylo cítit ve vzduchu už dlouho“. Ve švýcarském městě se tehdy nezrodil ani tak nějaký směr; spíše došlo k formulování nějakého pocitu.

 >

Přidejte se k Dada

Přidejte se k Dada

11.05.2007

Až dosud se Dada bránilo udělování členství, ale s ohledem na náročnost současného rušného městského života již nemůžeme zavírat oči před rostoucí vážností situace, z níž se ostatně naše hnutí zrodilo, a pod tlakem okolností jsme nuceni otevřít svou dadaistickou náruč všem nerozhodným, kteří...

 >

Antonín J. Liehm

Antonín J. Liehm a Michael March

09.05.2007

Co vám říká Dada? Rozhovor u příležitosti Festivalu spisovatelů Praha 2007.

 >

Hans Richter

Hans Richter: Dada Berlín

09.05.2007

Protože Dada nemělo program ve smyslu historiků umění, stávalo se vždycky tím, co z něho udělali jednotliví členové. A co z něho udělali členové, bylo podstatně spoluurčováno příslušnými vnějšími okolnostmi.

 >

Raoul Hausmann

Raoul Hausmann: DADA v Evropě

30.04.2007

Pochop tedy, milý čtenáři – co je DADA, to ví nejlépe didaktik. Zkrátka a dobře, Dada je vynález tří mužů: byli to Huelsenbeck, Ball a Tzara. Slovo dada zpočátku neznamenalo nic, byla to pouhá čtyři písmena, a teprve oni jim dali mezinárodní smysl.

 >
CZ | EN