Nadační fond

Nadační fond Festival spisovatelů Praha a jeho poslání

Mezinárodní Festival spisovatelů Praha není jen festivalem v tradičním slova smyslu, ale je institucí nesoucí stejnojmenný název. 

Od roku 1997 spravuje Festival spisovatelů Praha nadační fond. Dlouholetá existence festivalu (26 let) přispěla k vytvoření společenské platformy pro navázání přetržené kontinuity kulturně-společenského života v naší zemi.

Festival jako instituce zprostředkovává mezinárodní tvůrčí uměleckou činnost a umožňuje zpřístupnění literární tvorby široké veřejnosti. Osobně představuje laureáty Nobelovy ceny a dalších významných cen, největší světové autory a myslitele, a posiluje jejich dialog především s mladou generací.

Vytváří kulturní prostor svobodnou a unikátní reakcí na soudobé problémy a otázky, vyvolává veřejnou i politickou diskuzi. Zasazuje českou literaturu do mezinárodního kontextu a propaguje jméno České republiky v zahraničí.

Posiluje demokratické principy ve společnosti, zprostředkovává multikulturní dialog a veřejnou, otevřenou, apolitickou platformu názorů.

Podporuje prestiž Prahy a její ambici stát se kulturní metropolí Evropy a otevřeným kulturním městem v mezinárodním kontextu.

Nadační fond Festivalu spisovatelů Praha finančně zajišťuje pořádání literárních setkání světových spisovatelů a další projekty, jako jsou výstavy, videoprojekce, vydávání publikací a katalogů. Každoročně předává výroční Cenu za svobodu projevu, Cenu rytíř kultury za filantropii a literární soutěž pro studenty středních škol Cenu Waltera Sernera.

Nadační fond je správcem bilingvního portálu www.pwf.cz a internetového literárního časopisu www.literarni.cz.

CZ | EN