Archivy | Autoři | Jiří Kuběna

Jiří Kuběna Česká republika    FSP 2005

Jiří Kuběna

Následujícího roku došlo na hradě Bítově k osudovému seznámení Paukerta se Zdeňkem Kuběnou. V Praze poznal Miloše Formana, Jana Zábranu, Jana Koblasu a celou plejádu české poezie. V roce 1966 dokonce vznikla Společnost přátel Jiřího Kuběny, kterou tvořili Havel, Koblasa, Věra Linhartová a Josef Topol. Téhož roku v Praze uspořádala první „Večer poesie v Mánesu“. Básník patřil také k okruhu časopisu Tvář, redigoval samizdatové sborníky Tempo (1968), Tauros (1974), časopisy Box a Proglas.

Jeho básnický eros je nevyčerpatelný, je autorem asi třiceti rukopisných sbírek, z nichž první, Zpívající Voliéru, napsal jako sedmnáctiletý. Ve své tvorbě klade důraz na zvukovou podobu básně. Jsou mu vlastní antické mýty, tíhne k moravské tradici, oživuje katolictví. V knihách, které shrnul do svazků Juvenilia I-III (1953-1962), střídá různé poetiky od drobné lyriky po básně v próze.

Jako mnohovrstevnatý básník renesančního typu se představil ve sbírkách shrnutých do Díla XII-XV (Oheň i Víno, 1988; Krev a Voda, 1988 a Ukřižování Vína, 1989). Z dalších sbírek jmenujme velký autorský výbor Krev ve Víno a knížku statí Paní Na Duze.

V roce 1998 byl prezidentem České republiky oceněn zlatou medailí za vynikající umělecké výsledky.

Jiří Kuběna je kastelánem hradu Bítov, kde pořádá výstavy a organizuje celostátní setkání básníků.


Autoři 2016

Každý týden představujeme nová jména Festivalu spisovatelů PrahaCZ | EN