Archivy | Autoři | Jana Štroblová

Jana Štroblová Česká republika    FSP 1997

Jana Štroblová

Básnířka, autorka knih pro děti a překladatelka pochází z Prahy, kde se narodila 1. července v roce 1936. Vystudovala češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté pracovala jako redaktorka ve Státním nakladatelství dětské knihy, od roku 1969 v Albatrosu.

Od 70. neměla trvalé zaměstnání a věnovala se literární a překladatelské práci. Teprve na počátku let 90. vstoupila na půdu literárního dění Československého rozhlasu v Praze, současně s tím navázala spolupráci s pražskou redakcí Rádia Svobodná Evropa.

Umělecká tvorba Jany Štroblové je zastoupena především básnickými sbírkami. Debutovala ve svých 22 letech sbírkou nazvanou Protěž. Následovala řada lyrických knih, které jako by ilustrovaly její tvůrčí i myšlenkový vývoj.

Z nejznámějších prozaických knih jmenujme debut z roku 1966 Nemalujte srdce na zeď či v následujících letech vydané prózy Hra na třetího (1978), Zákaz vjezdu do ráje (1986) či Obětní kámen (1987).

K překladům si zpravidla volí autory nesnadné, u nichž si může pohrát s jazykem, ale současně i autory výrazově a tematicky spřízněné. Jádro její překladatelské práce spočívá v přetlumočení poezie ruské básnířky Mariny Cvetajevové.

Kromě rozsáhlé překladatelské činnosti se věnuje také publicistice. Její články se objevily v Mladé frontě, Literárních novinách, Tváři a dalších. Po roce 1989 vycházeli její příspěvky i v Lidových novinách, Tvaru a Souvislostech.

Roku 1991 spoluzaložila nadaci Spisovatelé za práva zvířat. Účastnila se obnovení činnosti Českého centra PEN klubu a je spoluzakladatelkou Obce spisovatelů.

 
CZ | EN