Archivy | Autoři | Jiří Kuběna

Jiří Kuběna Česká republika    FSP 2005

Jiří Kuběna

Básník, vlastním jménem Jiří Paukert, se narodil v roce 1936. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval dějiny umění. Významně vstoupil do literárního dění v letech 1953 až 1954, vydával s Václavem Havlem a kroužkem "šestatřicátníků" Rozhovory 36, s Pavlem Švandou pak založil v Brně odbočku „36“.

Následujícího roku došlo na hradě Bítově k osudovému seznámení Paukerta se Zdeňkem Kuběnou. V Praze poznal Miloše Formana, Jana Zábranu, Jana Koblasu a celou plejádu české poezie. V roce 1966 dokonce vznikla Společnost přátel Jiřího Kuběny, kterou tvořili Havel, Koblasa, Věra Linhartová a Josef Topol. Téhož roku v Praze uspořádala první „Večer poesie v Mánesu“. Básník patřil také k okruhu časopisu Tvář, redigoval samizdatové sborníky Tempo (1968), Tauros (1974), časopisy Box a Proglas.

Jeho básnický eros je nevyčerpatelný, je autorem asi třiceti rukopisných sbírek, z nichž první, Zpívající Voliéru, napsal jako sedmnáctiletý. Ve své tvorbě klade důraz na zvukovou podobu básně. Jsou mu vlastní antické mýty, tíhne k moravské tradici, oživuje katolictví. V knihách, které shrnul do svazků Juvenilia I-III (1953-1962), střídá různé poetiky od drobné lyriky po básně v próze.

Jako mnohovrstevnatý básník renesančního typu se představil ve sbírkách shrnutých do Díla XII-XV (Oheň i Víno, 1988; Krev a Voda, 1988 a Ukřižování Vína, 1989). Z dalších sbírek jmenujme velký autorský výbor Krev ve Víno a knížku statí Paní Na Duze.

V roce 1998 byl prezidentem České republiky oceněn zlatou medailí za vynikající umělecké výsledky.

Jiří Kuběna zemřel 9. srpna 2017 ve věku jednaosmdesáti let. 
CZ | EN