Archivy | Autoři | Josef Jařab

Josef Jařab Česká republika    FSP 2003

Josef Jařab

Josef Jařab se narodil roku 1937 v Kravařích u Opavy. Vystudoval anglistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, roku 1990 byl jmenován profesorem anglické a americké literatury; v období 1989-96 vykonával funkci rektora.

Absolvoval několik studijních a vědeckých pobytů ve Spojených státech, roku 1989 byl hostujícím profesorem na Harvadské univerzitě. Zabývá se dějinami americké literatury, zvláštní pozornost věnuje černošskému písemnictví a jeho místu v severoamerickém kulturním kontextu.

Publikoval vědecké články, stati a studie v odborném tisku a knižně, velkou pozornost věnoval rovněž popularizaci svého oboru, činnosti recenzentské a ediční (Antologie americké literatury, 1985 - spolueditor; výbor Masky a tváře černé Ameriky, 1985; antologie současné americké poezie Dítě na skleníku, 1989).

Jařab je autorem, spoluautorem nebo editorem více než třiceti knih, sbírek esejů a antologií, většinou z oblasti americké a anglické literatury a literární teorie, kulturního pluralismu a multikulturalismu.
CZ | EN