Archivy | Autoři | Josef Kroutvor

Josef Kroutvor Česká republika    FSP 1992

Josef Kroutvor

Esejista, historik umění, básník a prozaik Josef Kroutvor se narodil 30. března 1942 v Praze. Vystudoval filosofii, historii a dějiny umění na FF UK. V roce 1968 pobýval na univerzitě ve francouzském Besanconu.

Od roku 1970 působil v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze jako odborný pracovník se zaměřením na dějiny plakátu. Později se stal vedoucím oddělení užité grafiky a fotografie. V 80. letech se také zapojil do rozšíření samizdatu. Řadu textů pro samizdat podepisoval kafkovsky jako Josef K.

Na počátku 90. let absolvoval studijní pobyt ve Vídni na Institutu pro vědy o člověku. V letech 1990 – 1992 externě přednášel na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Fakultě sociálních věd UK v Praze o dějinách plakátu a o reklamě.

V případě Josefa Kroutvora se dá opravdu mluvit o pestrosti žánrů i témat. Podstatnou část Kroutvorovy básnické tvorby ze 70. – 90. let minulého století shrnuje obsáhlá kniha nazvaná Fernety. Vydal na dvě desítky knížek, v nichž se věnuje malířství, fotografii, literatuře, architektuře, designu, ale také urbanismu nebo sociologii a psychologii kultury. Jeho nejvlastnějším žánrem je esej. Z 80. let pochází esejistické sbírky Praha, město ostrých hran a Benátky. Je také autorem výtvarných monografií: Jiřího Sopka a Egona Schieleho.

V roce 2005 napsal společně s Davidem Radokem operní libreto Popis jednoho zápasu na motivy textů Franze Kafky.

Josef Kroutvor žije v Praze.

Josef Kroutvor: Klobouk, kniha a hůl

16.12.2013 Ukázky

Soubor šesti rozsáhlých textů prvořadého českého esejisty Josefa Kroutvora je věnován vztahu člověka, krajiny a písemnictví, potažmo výtvarného umění, a to od počátku 19. století do současnosti. Jednotlivé eseje objevují život a dílo autorů zapomenutých či opomíjených (Anton Sika, Josef Bartuška) stejně jako obhlížejí z netradičních úhlů práce a osudy tvůrců zásadního významu i renomé (Karel Hynek Mácha, Bohuslav Reynek, Josef Váchal, Alfred Kubin, Jakub Deml, Miloš Doležal). Rukopis doprovázejí autorské akvarely.

Celý článek >
CZ | EN