Archivy | Autoři | Josef Škvorecký

Josef Škvorecký Česká republika    FSP 2000, 1991

Josef Škvorecký

Josef Škvorecký, světově uznávaný spisovatel, překladatel a také vydavatel se narodil 27. září roku 1924 v Náchodě. Po dokončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupil do pražského Státního nakladatelství krásné hudby, literatury a umění, kde pak působil jako redaktor dvouměsíčníku Světová literatura.

V roce 1958 publikuje svou prozaickou prvotinu Zbabělci. Právě tento román se stal podnětem pro rozpoutání ostré kampaně, která byla v období komunismu zinscenována i proti mnoha dalším prozaikům a která jim znemožnila další veřejné působení. Události Škvoreckého donutily odejít z původního místa. Nové působiště nalezl v nakladatelství Odeon.

V 50. a 60. letech patřil v Československu k vyhledávaným znalcům angloamerické literatury, řadu děl komentoval v předmluvách a doslovech. Medailony a eseji přispíval do mnoha českých periodik.

Na stipendijní pobyt do USA odjel ihned po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Do vlasti se pak již nevrátil, zůstal v exilu v kanadském Torontu. Na zdejší univerzitě byl jmenován řádným profesorem a vedl kurzy českého divadla a filmu, angloamerické literatury a kreativního psaní.

Významně se zasloužil o vydávání české a slovenské exilové a samizdatové literatury, když v roce 1971 založil v Torontu společně s manželkou Zdenou Salivarovou nakladatelství Sixty-Eight Publishers.

Škvorecký byl brilantním spisovatelem, ale i osobností, která se do českých dějin zapsala rozsáhlou vydavatelskou činností, díky níž vyšla díla, která by v období komunistického režimu naspatřila světlo světa.

Josef Škvorecký zemřel ve věku 87 let v Torontu.

Josef Škvorecký

Josef Škvorecký: Brežněv mi splnil sen

12.08.2009 Rozhovory

Rozhovor opublikovaly v dubnu roku 2000 Lidové noviny.

Celý článek >

Josef Škvorecký

Rozhovor s Josefem Škvoreckým

20.11.2008 Rozhovory

Málokterá kniha vyvolala v padesátých letech takový poprask jako Zbabělci Josefa Škvoreckého. Ten v rozhovoru vzpomíná nejen na okolnosti vydání tohoto románu, který letos slaví půlstoletí od svého vzniku, ale také se zamýšlí nad rozruchem kolem případu Kundera.

Celý článek >
CZ | EN