Archivy | Autoři | Joseph Roth

Představujeme Josepha Rotha Rakousko

Joseph Roth

Joseph Roth (1894 - 1939), rakouský novinář a spisovatel, pocházel z východu Rakousko-uherského mocnářství. Byl velkým vypravěčem kosmopolitního, tolerantního a k zániku odsouzeného středoevropského kulturního prostředí, které vzkvétalo na sklonku Rakousko-Uherska.

Autor jeho životopisu píše, že Roth průběžně střídal tucet verzí o svém původu, protože Joseph Roth nesnášel vlastenectví. Vždycky dával přednost ideálům a institucím nadnárodním: židovství, katolicismu, Svaté říši římské, pravému opaku omezeného, etnického nacionalismu.

Pro dnešní čtenáře je zajímavý i svým elegantním, úsporným, reflexivním stylem. Psal romány, ve kterých dokonale zachytil svou dobu a jeho odcizení hrdinové jsou vlastně velmi moderní.

Joseph Roth postrádal jakoukoliv stálost. Nejen ve Vídni si vybudoval postavení novináře. Všude byl "hostem na jednu noc". Poté, co se dostal k moci Hitler, byl Roth nucen opustit Německo a zemřel chudý v Paříži.

Nejznámější literární kritik v Německu Marcel Reich-Rapicki sestavil přehled nejdůležitějších knih v německé literatuře. Jím sestavená hitparáda je označována jako Top Twenty německé románové literatury. Mezi dvacítku nejdůležitějších německých autorů románů patří také Joseph Roth.

Některé knihy Josepha Rotha vyšly i česky, například: Kapucínská krypta (1969), Pochod Radeckého (1974), Pochod Radeckého, Kapucínská krypta (1986), Zipper a jeho otec (1991), Leviatan a jiné prózy (1994) a Hotel Savoy (1995).

Michael Hofmann

Kdo byl Joseph Roth?

13.02.2008 Rozhovory

Michael March hovoří s básníkem a překladatelem Michaelem Hofmannem

Celý článek >

Joseph Roth

Joseph Roth: Gustavu Kiepenheuerovi k padesátinám

13.02.2008 Články

Urazil jsem hodný kus cesty. Můj život, měřitelný spíše prostorem než časem, leží mezi místem, kde jsem se narodil, a městy a vesnicemi, kterými v posledním desetiletí procházím, abych v nich pobyl, a v kterých pobývám jen proto, abych je zase opustil. Cesty mého putování jsou mými prožitými roky. V žádné farní matrice ani obecním katastru není zanesen den mého narození, ani zmíněno mé jméno.

Celý článek >

Joseph Roth

Joseph Roth: Autodafé ducha

13.02.2008 Ukázky

Málokterý pozorovatel na světě si, jak se zdá, dokáže odpovědět na otázku, co to vlastně je pálit knihy a vyhánět židovské spisovatele, co vlastně znamenají všechny ty šílené pokusy Třetí říše o zničení ducha.

Celý článek >

Joseph Roth

Joseph Roth: Goethův dub v Buchenwaldu

13.02.2008 Ukázky

Čest pravdě! O koncentračním táboře v Buchenwaldu se šíří nepravdivé zprávy, řekli bychom až hrůzostrašné historky. Je na čase, aby byly uvedeny na pravou míru...

Celý článek >

Joseph Roth

Joseph Roth: Jahody

13.02.2008 Ukázky

Město, ve kterém jsem se narodil, leželo ve velké, řídce osídlené nížině na východě Evropy. Na západě jí uzavíral modrý řetězec hor, viditelný pouze za jasných letních dní.

Celý článek >

Joseph Roth

Joseph Roth: Příjezd do hotelu

13.02.2008 Ukázky

Hotel, který miluji jako svou vlast, se nachází v jednom velkém evropském přístavu. Jeho banální jméno probleskává nad zvolna stoupajícími střechami domů těžkými zlatými antiquami, které vidím jako pevné kovové praporky, lesknoucí se místo toho, aby vlály na pozdrav. Jako se jiní muži vracejí k teplu domova, ke svým ženám a dětem, vracím se já ke světlu a k hale, k pokojské a vrátnému - - a návrat se mi pokaždé podaří tak dokonale, že o nějakém formálním ubytování v hotelu nemůže být v mém případě ani řeči.

Celý článek >
CZ | EN