Archivy | Autoři | Martin Harrison

Martin Harrison Austrálie    FSP 1995

Martin Harrison

Básník a kritik Martin Harisson se narodil v roce 1949. Na sklonku sedmdesátých let začal v Londýně publikovat své básnické sbírky. Tři roky žil na Novém Zélandu, v roce 1978 se usadil v Sydney.

Autor statí o současné australské literární scéně získal the Wesley Michel Wright prize for poetry za rok 2002. V následujícím roce obdržel Australia Council Established Writers Fellowship. Básně Martina Harrisona otisklo množství australských i zahraničních magazínů, k nejznámějším z nich patří například Poetry (Chicago), Poetry International a London Review of Books.

Publikoval sbírky The Distribution of Voice (1993), The Kangaroo Farm (1997), Summer (2001) a Music (2005). Výbor esejí pojednávající o současné poezii Who Wants to Create Australia (2004) byl literární kritikou a odbornou veřejností vřele přijat. Působil také v rádiu ABC jako hlasatel pořadu zaměřeného na literaturu.

Martin Harrison zemřel 6. září 2014. 
CZ | EN