Archivy | Autoři | Mun-yol Yi

I Mun-jol Jižní Korea    FSP 2003

Yi Mun Yol

Dodnes vydal více nežtřicet knih - Ať žije císař, Náš pokřivený hrdina, Básník, Hranice, Setkání s mladším bratrem;jeho život i tvorbu zejména v počátcích výrazně poznamenaly důsledkydobrovolného odchodu jeho otce během korejské války na sever.

"I Mun-jol prošel řadou osudových období a často byl za svá prorocká varování odmítán a pranýřován."

Jeho hlavními tématy jsou zneužití politické moci a jeho vliv na morální vědomí korejské společnosti. V Době hrdinů z roku 1984 se "zrádcův syn" svého otce formálně zříká.

Podobně bolestná je v jeho díle otázka vyhnanství, jíž se věnuje v próze Básník, příběhu "Kima Klobouka", v legendě oživlého samotného autora.

"Muž saje nahoře,
dívka dole.
Horní a dolní se sice liší,
chuť je však stejná."

I Mun-jol žije v Soulu.

Yi Mun Yol

I Mun-jol: Básník (úryvek)

23.02.2008 Ukázky

Už po dvou dnech společné cesty domů zažil Ik-kjun podivnou věc. Právě přešli průsmykem Čchupung. Otce nechal po namáhavém výstupu odpočívat ve stínu staré borovice a sám si ulevoval za kmenem dubu nějakých šest kroků od něj. Když však pohlédl směrem k otci, nebyl tam. Ik-kjunovi se rozbušilo srdce a stiskl zuby. Nakonec… pomyslel si. Očima hledal místo, kam se mu asi mohl schovat. V té chvíli přišlo další překvapení.

Celý článek >
CZ | EN