Archivy | Autoři | Patrik Ouředník

Patrik Ouředník Česká republika    FSP 2012

Foto © Petr Jedinák


„Komunismus je spíš výrazem sadomasochismu ve své infantilní fázi.“

Patrik Ouředník se narodil roku 1957 v Praze a v roce 1984 emigroval do Paříže. Jeho životní zkušenost je protilékem k provinčnímu myšlení.

„Proč jsem emigroval? Z pocitu únavy a intelektuálního vakua. Nedostatek jinakosti je tou nejvlastnější podstatou všech totalitních režimů."

Ve Francii působil jako editor čtvrtletníku L’Autre Europe a v roce 1992 inicioval založení Svobodné univerzity v Nouallaguetu. Ve svých skvělých překladech představil francouzským čtenářům díla Bohumila Hrabala, Vladimíra Holana, Miroslava Holuba a Jiřího Gruši, do češtiny pak převedl prózy Francoise Rabelaise, Samuela Becketta, Henriho Michauxe a Claude Simona.

Jako vynikající romanopisec a esejista své generace dokáže Patrik Ouředník doslova fascinovat:

„Uživatelé internetu představují nový typ občana, kterému říkali hyperobčan. Hyperobčan byl první nadnárodní a úplně svobodný občan v dějinách a mohl se jím stát každý, kdo byl schopen přestat myslet postaru a začít myslet jinak, protože v příštím světovém řádu práce a kapitál a suroviny už nebudou hrát žádnou roli.“

K Ouředníkovu dílu patří: Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku; Příhodná chvíle, 1855; Ad acta a Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem.

Patrik Ouředník žije v Paříži.

 

webové stránky autora

foto: © Petr Machan

Video: autorské čtení Patrika Ouředníka

03.08.2012

Záznam z autorského čtení Patrika Ouředníka, které se uskutečnilo v úterý 17. dubna 2012 na Nové scéně Národního divadla.

Celý článek >

foto: Martina Sobotková

Patrik Ouředník: Literatura je voláním ven

04.07.2012 Rozhovory

Rozhovor Matěje Petrů s Patrikem Ouředníkem o nezkušenosti s univerzálnem, českých obavách z odlišného a bezohledném psaní vyšel v dubnovém revue Souvislosti.

Celý článek >

Patrik Ouředník, foto: Petr Jedinák

Patrik Ouředník: Europeana

04.04.2012 Ukázky

Knihu vydalo nakladatelství Paseka v roce 2006.

Celý článek >
CZ | EN