Archivy | Autoři | Peter Demetz

Peter Demetz Česká republika    FSP 2003

Foto (c) Roman Kopřiva, Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek

Peter Demetz se narodil roku 1922 v Praze. Pochází z pražské německo-židovské rodiny, studoval na německém i českém gymnáziu, za druhé světové války byl totálně nasazen, posléze vězněn v táboře pro židovské míšence.

Po válce studoval religionistiku, germanistiku a bohemistiku na FF UK, kde dosáhl roku 1948 doktorátu. V říjnu 1949 odešel do exilu, krátce pracoval v Německu pro rozhlasové vysílání Svobodné Evropy. Od roku 1953 žije a působí v USA, v současné době jako emeritní profesor německého jazyka a srovnávacích literatur na univerzitě v Yale.

Zabývá se dějinami německé literatury a literární komparatistikou, zvláštní pozornost věnuje pražskému literárnímu a kulturnímu ohnisku a česko-německým vztahům. Demetz je propagátorem české literatury v americkém a německém prostředí.

Je autorem řady odborných prací, k nejznámějším patří obsáhlé historické pojednání Praha černá a zlatá. Výjevy z jednoho evropského města, a studie Aeroplány v Brescii, 1909, na jejíchž stránkách se setkávají Franz Kafka, Max Brod, Giacomo Puccini a Gabriele D'Annunzio. Demetzův svazek esejů nazvaný Dějiště: Čechy vyšel v roce 2009 v překladu Vratislava Slezáka.

Peter Demetz žije v New Havenu, stát Connecticut, USA.

  

Foto (c) Roman Kopřiva, Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek

Rozhovor s Peterem Demetzem

11.12.2008 Rozhovory

Peter Demetz, autor zabývající se dějinami německé literatury a literární komparatistikou, byl hostem Festivalu spisovatelů Praha v roce 2003.

Celý článek >
CZ | EN