Archivy | Autoři | Ronald Stuart Thomas

Ronald Stuart Thomas Velká Británie    FSP 1996

RS Thomas

Po dokončení studia teologie na univerzitách ve Walesu a Llandaffu působil jako kněz anglikánské církve. V letech 1942-1954 vydal své první sbírky básní, debutovou The Stones of the Field, An Acre of Land a The Minister

Předobrazem lyrických juvenilií R. S. Thomase jsou krásy přírody, autor svůj zrak upírá ke své vlasti a drobnopisem charakterizuje místní lid. I přes autorovu lásku k vlasti a patriotismus nacházíme v jeho díle spíše převahu kritiky než chvály Velšanů.

U pozdějších prací dochází k proměně, básně jsou experimentální, s prvky spirituality a metafyziky. Takové rysy nesou především sbírky Laboratories of the Spirit (1975), The Echoes Return Slow (1988) a Counterpoint (1990).

Jeho dílo zahrnuje i dvě prózy, Nobody je ironicky laděným autobiografickým dílem psaným v er-formě, a A Year in Llŷn.

V roce 1964 získal Thomas literární cenu Queen´s Gold Medal for Poetry. V roce 1996 byl nominován na Nobelovu cenu. Posmrtně, v roce 2002, byla vydána kniha Residues.

Autor více jak dvaceti sbírek básní zemřel v roce 2000.
CZ | EN