Archivy | Autoři | Salah El Ouadie

Salah El Ouadie Maroko    FSP 2014

Pro básníka, překladatele, ale také bojovníka za lidská práva, byla poezie vždy důvodem k vlastní existenci. Stala se mu obranným valem a nadějí pro jeho vlastní budoucnost.

Ve své nejslavnější silně autobiografické knize s příznačným názvem Ženich (Al Ariss, 1998) píše mladý vězeň, uvězněný v den své svatby, dopisy své matce, přestože ví, že je matka nikdy číst nebude. Z tohoto vězení totiž dopisy nikdy neodcházejí.

Salaha El Ouadieho potkal podobný osud, s tím štěstím, že se oproti hrdinovi své knihy po deseti letech vrátil.

Narodil se 4. srpna roku 1952. Již jako velmi mladý se zapojil do opozičního hnutí, tzv. 23. března (M23), za což byl v roce 1974 uvězněn a o tři roky později odsouzen na dvacet dva let. Ve vězení si sáhl až na samé dno své existence. Ale nevzdal se své myšlenkové nezávislosti. Osvobozen byl v roce 1984.

O rok později zakládá se svými bývalými spoluvězni Forum svobody a spravedlnosti, jež usilovalo o vysvětlení událostí minulosti. Osobní zážitky ze společenské katastrofy jej vedly k založení Marocké organizace pro lidská práva. Salah El Ouadie má velký vliv na modernizaci marocké společnosti a ve světě politiky se nadále angažuje.

První svazek veršů Zranění nahé hrudi (Blessures de la poitrine nue) publikoval v roce 1985. Jedná se o osobní zážitky jedince, konfrontovaného se všudypřítomnou státní ideologií. 

Tématu se věnuje i v další knize V hlubině srdce (1988). Je rovněž autorem pamfletu Otevřený dopis mému katu (Lettre ouverte à mon tortionnaire, 1999), jenž vyvolal v marocké společnosti velký ohlas. 

Klíčovým tématem je beztrestnosti lidí, kteří byli zodpovědní za mučení a zabíjení.

Salah El Ouadie si získal uznání i jako brilantní moderátor televizního pořadu Chvilka poezie v marocké stanici 2M.

V současnosti působí v řadě občanských sdružení. Přednáší na vysoké škole ekonomie a managementu v Casablance a hlavně se věnuje poezii.

Salah El Ouadie: Právo na poznání minulosti zůstává velkou výzvou

24.10.2014 Texty

Básník Salah El Ouadie, jeden z hostů 24. ročníku Festivalu spisovatelů Praha, neoslňoval v jeho průběhu vodopády smíchu, ani přehnaným šarmech. Jeho oči se ale na vás dívaly způsobem, za nímž bylo porozumění, zájem a usilovná snaha vyjádřit to podstatné. Láska a nenávist, jež bylo hlavním tématem Festivalu, se mu nezdálo být ani abstraktní, ani ryze politické. Přesto se nešlo jen tak snadno přenést přes období, které jeho život silně poznamenalo. Proslul ostatně, vedle četných sbírek básní, pamfletem s názvem Otevřený dopis mému katu, jenž vyvolal mimořádně velký ohlas.

Celý článek >

Salah El Ouadie: Ty

16.07.2014 Texty

z arabštiný přeložil Václav Procházka

Celý článek >

Salah El Ouadie: Dopis Bohu

03.07.2014 Texty

z arabštiny přeložil Václav Procházka

Celý článek >
CZ | EN