Archivy | Autoři | Václav Jamek

Václav Jamek Česká republika    FSP 2002

Václav Jamek

První vlastní publikované dílo je francouzsky psaná próza Traité des courtes merveilles (Traktát o chatrných divech), odměněná Cenou Medicis za esej a Cenou Globe Euro­péen. Od roku 1994 působil čtyři roky jako kulturní rada v Paříži.

Vedle dvojího jazykového úvazku se jeho psaní i jinak roztodivně rozpadá, nejnápadněji podle jistého sklonu existenciálního, který se projevuje v jeho poezii Surový stav i v prózách a esejích Krkavčí múza a jemuž odpovídá rub pustě inexistenciální, choromyslně humorný: tuto linii představují díla fiktivního „básníka závratných nížin“ Eberhardta Hauptbahnhofa Nedokončený kalendář a Kniha básňů převeršovná, ale také divadelní hra Hlavo žvejkavá, francouzsky pak sou­bor Férules fêlures ou Le Maître asceptrisé, par Cyanure de Bergerie, Désagrégé ès Lettres.

Jamkův soubor kritických úvah O patřičnosti v jazyce se zabývá současným stavem české jazykové kultury a pojednání O prašivém houfci je přehledná stu­die o literárním výrazu homosexuální zkušenosti.

Václav Jamek žije v Praze

Václav Jamek

Václav Jamek

09.01.2009

Česká republika

Celý článek >
CZ | EN