Zpět na článek

Představujeme New York

09.06.2007

Roku 1913 uvedla newyorskou uměleckou scénu do varu výstava Armory Show. Man Ray o ní řekl: „Šest měsíců jsem nic nedělal. Tak dlouho mi trvalo, než jsem to, co jsem tam viděl, patřičně strávil.“ Jedním z nejkontroverznějších exponátů na Armory Show byl obraz Marcela Duchampa Akt sestupující ze schodů, ovšem na výstavě byl zastoupen i Francis Picabia.

Představujeme NY

Striktně řečeno, Armory Show dadaismu spíše předcházela, většina exponátů byla totiž kubistická. Její význam pro americkou kulturu je však nepopiratelný: povzbudila zájem mnoha významných sběratelů, ovlivnila spoustu umělců a uměleckou a intelektuální atmosféru tehdejšího New Yorku. Historie newyorského Dada je složitá a nejasná. Z mnoha důvodů, především geografických, a také kvůli staré touze Američanů nepojmenovávat věci evropskými termíny, nebylo totiž americké dadaistické hnutí...

 >

PROTO-DADA

New York Dada: PROTO-DADA

01.06.2007

Sotva kdo by chtěl zpochybňovat význam Alfreda Stieglitze jako propagátora moderního umění. A třebaže on sám se nikdy nestal jednoznačným zastáncem principů Dada, řada jeho statí publikovaných v nejrůznějších časopisech byla napsána s takovým zaujetím a přesvědčením o nutnosti vzepřít se tradičním...

 >

berlínské Dada

Berlínské Dada

26.05.2007

Narozdíl od švýcarského Curychu pocítila německá metropole první světovou válku naplno. Hubená léta, jež po ní následovala, dala vzniknout dadaistickému hnutí, jež bylo mnohem agresivnější a politicky motivovanější, než tomu bylo v Curychu a v Paříži.

 >

Theo Van Doesburg

Theo Van Doesburg: Dadaismus

14.05.2007

Dada se utváří. Dada se zrodilo z odporu ke všemu, co lidstvo po staletí pokládalo za důležité a pro život cenné. Hnutí, které se obešlo beze slov a bez jakéhokoli systematicky formulovaného přesvědčení, se nejraději projevovalo více či méně nesmyslnými akty, přičemž tato nesmyslnost byla...

 >

Přidejte se k Dada

Přidejte se k Dada

11.05.2007

Až dosud se Dada bránilo udělování členství, ale s ohledem na náročnost současného rušného městského života již nemůžeme zavírat oči před rostoucí vážností situace, z níž se ostatně naše hnutí zrodilo, a pod tlakem okolností jsme nuceni otevřít svou dadaistickou náruč všem nerozhodným, kteří...

 >

Antonín J. Liehm

Antonín J. Liehm a Michael March

09.05.2007

Co vám říká Dada? Rozhovor u příležitosti Festivalu spisovatelů Praha 2007.

 >

Hans Richter

Hans Richter: Dada Berlín

09.05.2007

Protože Dada nemělo program ve smyslu historiků umění, stávalo se vždycky tím, co z něho udělali jednotliví členové. A co z něho udělali členové, bylo podstatně spoluurčováno příslušnými vnějšími okolnostmi.

 >

Raoul Hausmann

Raoul Hausmann: DADA v Evropě

30.04.2007

Pochop tedy, milý čtenáři – co je DADA, to ví nejlépe didaktik. Zkrátka a dobře, Dada je vynález tří mužů: byli to Huelsenbeck, Ball a Tzara. Slovo dada zpočátku neznamenalo nic, byla to pouhá čtyři písmena, a teprve oni jim dali mezinárodní smysl.

 >

Kabaret Voltaire

Kabaret Voltaire: Východní dadaismus? Rumuni z Kabaretu Voltaire

29.04.2007

Oficiálně se dadaismus zrodil 5. února, kdy Hugo Ball a Emme Henningsová otevřeli literárně-umělecký Kabaret Voltaire v restaurantu Meierei, Spiegelgasse 1, Curych. Ve svém deníku „Flight out of time” (Únik z času) Hugo Ball popisuje legendární otevírací večer následovně:

 >
CZ | EN