Nadační fond | Další projekty

Celoroční aktivity Nadačního fondu FSP

PORTÁLY

Festival spravuje bilingvní portál www.pwf.cz. Je také zakladatelem projektů Café Central v angličtině a webových stránek www.literarni.cz v jazyce českém. Všechny tyto portály naplňují záměr a cíl Nadačního fondu, kterým je vzdělávání v nejhumánnějším slova smyslu.

 

CENA SPIROSE VERGOSE ZA SVOBODU PROJEVU

Festival spisovatelů Praha předává Cenu Spirose Vergose za svobodu projevu významným osobnostem, které se zasazují o humanizaci světa. Jedná se o plastiku Olbrama Zoubka, které nese jméno Jezerní panna. Cena se uděluje od roku 2008.

 

VYROČNÍ CENA WALTERA SERNERA PRO STUDENTY

Výroční cena Nadačního fondu FSP pro studenty středních škol mladší jedenadvacet let, pořádaná ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a spřátelenými nakladatelstvími, které škole vítězného studenta věnují tituly ze své produkce. Od roku 2007 nese jméno Waltera Sernera, světáka, provokatéra, aktéra curyšského Kabaretu Voltaire a spolutvůrce manifestu a hnutí Dada.

 

VÝSTAVY

Nadační fond zorganizoval celou řadu výstav.

 

1997 - Zlomyslně viděno, zlomyslně řečeno / Ill seen, Ill said

Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Galerií Franze Kafky byla uspořádána výstava Portréty Saumela Becketta od proslulého irského fotografa Johna Minihana. Expozice nesla název Zlomyslně viděno, zlomyslně řečeno/ Ill seen, Ill said.

1998 - Polští nositelé Nobelovy ceny

Ve spolupráci s Polským institutem v Praze byla zahájena výstava fotografií s titulem Polští nositelé Nobelovy ceny - Wislawa Szymborska, Czeslaw Milosz, Wladyslaw Reymont a Henryk Sinkiewicz. Výstava se konala od 20. dubna do 1. května.

Končit zase znovu / For To End Yet Again

Výstava fotografií Stanislava Tůmy a Ivana Kuťáka v Křížové chodbě Staroměstské radnice v Praze.

1999 - Pocta Vladimíru Holanovi                                                   

Olbram Zoubek vzdal hold Vladimíru Holanovi. Výstava plastik byla otevřena na nádvoří Divadla v Celetné. Tato událost spojovala dva velké umělce 20. století.

Portréty spisovatelů

Smyslem výstavy fotografií Rossana B. Maniscalchiho bylo představit umělce, básníky a spisovatele z mnoha zemí světa, z nichž se někteří zúčastnili Festivalu spisovatelů v předchozích sedmi ročnících jeho existence. Prostřednictvím fotografií měla expozice připomenout a navodit atmosféru festivalu, který se z lokální akce s mezinárodní účastí postupně stal věhlasným setkáním spisovatelů.

2000 - Uchopit svět do svých rukou

Výstava studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Studenti se pokusili v průběhu festivalového dění obrazově zachytit neformální momenty. Výstava se uskutečnila v pražské Novoměstské radnici.

2007 - Dada East?

V roce 2007 byl Festival spisovatelů Praha věnován hnutí Dada. Ve spolupráci s obnoveným Kabaretem Voltaire v Curychu jsme připravili první výstavu Dada East? v České republice. Výstava byla zahájena 3. června 2007 a měla velkou společenskou odezvu.

2008 - Svět v roce 1968

Rok 1968 byl plodným rokem v historii 20. století. Studentské bouře v Paříži, Římě a Londýně, válka ve Vietnamu, zavraždění Martina Luthera Kinga, postřelení Rudi Dutschkeho a následné nepokoje v Západním Německu, demonstrace v Řecku a v Polsku, vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa – konec Pražského jara, demonstrace na Rudém náměstí v Moskvě, masakr v Tlateloclo v Mexiku, první pochod za lidská práva v Derry v Severním Irsku či nepokoje v Pákistánu. O tom všem pojednávala výstava fotografií s názvem Svět v roce 1968.
CZ | EN