Zpět na článek

New York Dada: PROTO-DADA

01.06.2007

Sotva kdo by chtěl zpochybňovat význam Alfreda Stieglitze jako propagátora moderního umění. A třebaže on sám se nikdy nestal jednoznačným zastáncem principů Dada, řada jeho statí publikovaných v nejrůznějších časopisech byla napsána s takovým zaujetím a přesvědčením o nutnosti vzepřít se tradičním estetickým hodnotám, že se dnes dají číst téměř jako pravověrné manifesty Dada.

PROTO-DADA

K dalších osobnostem, které se stejnou úderností formulovaly podobné názory, patří například americký sociolog Benjamin de Casseres (1873-1945) a mexický autor a karikaturista Marius De Zayas (1880-1961). Oba se znali z doby strávené společně v Mexiku, kam de Casseres přijel v roce 1096 založit deník El Diario Illustrado, do něhož de Zayas přispíval svými karikaturami satirizujícími řadu prominentních občanů města Mexico... Stieglitz, který se odedávna o umění karikatury zajímal, se o...

 >

berlínské Dada

Berlínské Dada

26.05.2007

Narozdíl od švýcarského Curychu pocítila německá metropole první světovou válku naplno. Hubená léta, jež po ní následovala, dala vzniknout dadaistickému hnutí, jež bylo mnohem agresivnější a politicky motivovanější, než tomu bylo v Curychu a v Paříži.

 >

Theo Van Doesburg

Theo Van Doesburg: Dadaismus

14.05.2007

Dada se utváří. Dada se zrodilo z odporu ke všemu, co lidstvo po staletí pokládalo za důležité a pro život cenné. Hnutí, které se obešlo beze slov a bez jakéhokoli systematicky formulovaného přesvědčení, se nejraději projevovalo více či méně nesmyslnými akty, přičemž tato nesmyslnost byla...

 >

Arp, Tzara a Richter

Curych: Zrození Dada

13.05.2007

Za kolébku Dada je většinou považován Curych, ačkoli Marcel Duchamp jednou prohlásil, že “dada bylo cítit ve vzduchu už dlouho“. Ve švýcarském městě se tehdy nezrodil ani tak nějaký směr; spíše došlo k formulování nějakého pocitu.

 >

Přidejte se k Dada

Přidejte se k Dada

11.05.2007

Až dosud se Dada bránilo udělování členství, ale s ohledem na náročnost současného rušného městského života již nemůžeme zavírat oči před rostoucí vážností situace, z níž se ostatně naše hnutí zrodilo, a pod tlakem okolností jsme nuceni otevřít svou dadaistickou náruč všem nerozhodným, kteří...

 >

Antonín J. Liehm

Antonín J. Liehm a Michael March

09.05.2007

Co vám říká Dada? Rozhovor u příležitosti Festivalu spisovatelů Praha 2007.

 >

Hans Richter

Hans Richter: Dada Berlín

09.05.2007

Protože Dada nemělo program ve smyslu historiků umění, stávalo se vždycky tím, co z něho udělali jednotliví členové. A co z něho udělali členové, bylo podstatně spoluurčováno příslušnými vnějšími okolnostmi.

 >

Raoul Hausmann

Raoul Hausmann: DADA v Evropě

30.04.2007

Pochop tedy, milý čtenáři – co je DADA, to ví nejlépe didaktik. Zkrátka a dobře, Dada je vynález tří mužů: byli to Huelsenbeck, Ball a Tzara. Slovo dada zpočátku neznamenalo nic, byla to pouhá čtyři písmena, a teprve oni jim dali mezinárodní smysl.

 >

Kabaret Voltaire

Kabaret Voltaire: Východní dadaismus? Rumuni z Kabaretu Voltaire

29.04.2007

Oficiálně se dadaismus zrodil 5. února, kdy Hugo Ball a Emme Henningsová otevřeli literárně-umělecký Kabaret Voltaire v restaurantu Meierei, Spiegelgasse 1, Curych. Ve svém deníku „Flight out of time” (Únik z času) Hugo Ball popisuje legendární otevírací večer následovně:

 >
CZ | EN