PWF 2022

 

Výstava EU

Festival spisovatelů Praha je festival idejí. Téma Festivalu se vždy snaží obsáhnout celek a upoutat pozornost. Pro Paula Celana „pozornost je modlitbou duše“. Simone Weilová soudí, že „krása spasí svět“. Krása může někdy oklamat lidské utrpení a uspokojit naše potřeby. Během minulých třiceti let Festival uvedl dvě stě vynikajících autorů Evropské unie a seznámil naši kulturní veřejnost s jejich názory a zkušenostmi.  

Michael March

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 v

 
CZ | EN