Nadační fond | Kulturní filantropie

Mecenášství bez patosu

Cena Rytíř kultury 2011Cena rytíř kultury byla ustanovena jako výsledek několikaměsíční diskuse nad článkem profesora Miroslava Petruska z FF UK zabývajícím se mecenášstvím na české kulturní scéně, jak jej uvedl časopis Týden v roce 2002. Rozhodli jsme se podpořit znovuzrození mecenášství jako jeden z nejkrásnějších plodů občanského altruismu přesahujícího současnost. Mecenášství, vytvářející podmínky pro kontinuitu hodnot i v čase, který teprve přijde. Mecenášství, kterým veřejnost vstoupí do kultury nejen jako vděčný konzument, ale i jako její pilíř, součást, která provází kulturní projevy lidstva od nepaměti.

Nad vší radostí z odvedené práce, nad všemi organizačními a byrokratickými problémy, nad každou malou povinností, nad stohy potištěných stránek a hodinami prosezenými před obrazovkou, visí ve vzduchu strašidlo rozpočtu. Přes veškerou vůli a snahu je právě zaklínadlo rozpočet alfou a omegou veškerého dění snad všech nekomerčních festivalů, co jich na světě je.

Od nepaměti se v kultuře člověka setkáváme s dvojím druhem tvůrců – těch kteří vytvářejí dary, a druhých, kteří tvoří cesty, po nichž jsou dary přenášeny. I sponzorství je uměleckým dílem a na procházce dějinami mecenášství je možné potkat celou řadu vytříbených umělců-sponzorů, bez kterých by se bezpočet velkých děl propadl do tmy nebo vůbec neuskutečnil.

Ti, kdo po vzoru starověkého Maecenata dokáží dary rozeznat, uchovávají živou kulturu a její odkaz. Mecenáš, který se uvolí uvolnit své prostředky pro bohulibý kulturní účel, zaslouží úctu a uznání. Festival spisovatelů Praha si velmi váží všech partnerů, kteří jej v minulosti podporovali a podporují. Každoročně proto jednomu z nich předává sošku Jezerní panny z rukou akademického sochaře Olbrama Zoubka. Námět krásné sochy pochází z keltské legendy o zrození panny z vod posvátného jezera. Soška, která je každoročně odlévána do bronzu z původní formy zachycuje právě okamžik vystoupení panny z jezera, symbolizuje zrod čisté a neposkvrněné krásy.

 

 

Rozhovory s těmi, kdo umějí být mecenáši

Výroční cena Rytíř kultury
CZ | EN