Nadační fond | Další projekty | Dada East?

Yves Bonnefoy: Pražské objevy

15.05.2007

Podat co možno nejvěrněji momenty jednoho takového snění, které se někdy utváří stejně, jako vyvstává a rozplývá se ten druhý sen, noční. Krátké prózy, které mi o tom nedávno přišlo napsat, se také podobají snům, a určitě v sobě nesou něco málo ze svého důvěrného sepětí s nevědomým chtěním, protože se snažím nedovolit své úvaze, aby přezkoumávala to, co se v nich ukazuje bezprostředně překvapivého, nepochopitelného.

Dada
Zdá se mi, že dokážu postřehovat to, co už je organického a zvláštního v tom dílku skrytého života, který se tu psaním zjevuje, a mohu tedy napomoci k tomu, aby jen rostl a lépe dýchal, rozvážným proškrtáváním, které slouží jenom jeho potřebě. Což mimochodem odpovídá myšlence, že André Breton se mýlil, když se domníval, že absolutní automatismus je podmínkou hodnověrného slova. Všechno, co prochází nejčerstvější pamětí, všechno, co zachycují oči a co doléhá k uším, může se tu projevit bez...

Celý článek >

Theo Van Doesburg

Theo Van Doesburg: Dadaismus

14.05.2007

Dada se utváří. Dada se zrodilo z odporu ke všemu, co lidstvo po staletí pokládalo za důležité a pro život cenné. Hnutí, které se obešlo beze slov a bez jakéhokoli systematicky formulovaného přesvědčení, se nejraději projevovalo více či méně nesmyslnými akty, přičemž tato nesmyslnost byla...

Celý článek >

Arp, Tzara a Richter

Curych: Zrození Dada

13.05.2007

Za kolébku Dada je většinou považován Curych, ačkoli Marcel Duchamp jednou prohlásil, že “dada bylo cítit ve vzduchu už dlouho“. Ve švýcarském městě se tehdy nezrodil ani tak nějaký směr; spíše došlo k formulování nějakého pocitu.

Celý článek >

Buddha koupelny

Louise Norton: Buddha koupelny

11.05.2007

Domnívám se, že opice nebyly rády, že pozbyly ocasy. Opičí představivost nebyla schopna bezocasou existenci připravenou o tuto užitečnou a potřebnou ozdobu obsáhnout (a upřímně řečeno, je snad naše ztráta biologicky krásnější?), a přesto jsme si na jejich absenci zvykli a dnes se bez nich docela...

Celý článek >

Marcel Janco

Janco – Dada

11.05.2007

Obecně rozšířené informace o hnutí Dada se shodují na tom, že se jednalo převážně o literární záležitost, jejíž vznik se datuje do doby první světové války, kdy bylo ve švýcarském Curychu skupinou emigrantů vyznávajících ideály negativismu, destrukce a antiumění toto hnutí založeno. Nedostatečnost...

Celý článek >

Přidejte se k Dada

Přidejte se k Dada

11.05.2007

Až dosud se Dada bránilo udělování členství, ale s ohledem na náročnost současného rušného městského života již nemůžeme zavírat oči před rostoucí vážností situace, z níž se ostatně naše hnutí zrodilo, a pod tlakem okolností jsme nuceni otevřít svou dadaistickou náruč všem nerozhodným, kteří...

Celý článek >

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp

09.05.2007

Asi tři měsíce před svým příjezdem [do New Yorku] poslal Pachovi obě verze svého Stroje na tření čokolády, který pak byl spolu s dalšími obrazy vystaven v březnu 1915 na „Výstavě současného francouzského umění“ v newyorské Galerii Carroll.

Celý článek >

Hans Richter

Hans Richter: Dada Berlín

09.05.2007

Protože Dada nemělo program ve smyslu historiků umění, stávalo se vždycky tím, co z něho udělali jednotliví členové. A co z něho udělali členové, bylo podstatně spoluurčováno příslušnými vnějšími okolnostmi.

Celý článek >

Adrian Notz

Adrian Notz: Dada East v Kabaretu Voltaire

08.05.2007

Oficiálně se dadaismus zrodil 5. února, kdy Hugo Ball a Emme Henningsová otevřeli literárně-umělecký Kabaret Voltaire v restaurantu Meierei, Spiegelgasse 1, Curych. Ve svém deníku „Flight out of time” (Únik z času) Hugo Ball popisuje legendární otevírací večer následovně: “Kolem šesté hodiny, když...

Celý článek >
CZ | EN